Jocyn Manzanilla

Dipl. Ergotherapeutin BSc OT

Ergotherapie & Psychosoziale Beratung

Jocyn Manzanilla

Dipl. Ergotherapeutin BSc OT

Ergotherapie & Psychosoziale Beratung

Sprachen

Deutsch, Englisch

Methoden

Ergotherapie, Dramatherapie

Symptome

Psychische Beschwerden, Neurologische Erkrankungen

Deutsch, EnglischErgotherapie, DramatherapiePsychische Beschwerden, Neurologische Erkrankungen