Roger Waser

Dipl. Shiatsu-Therapeut SGS

Raum für Körperarbeit

Roger Waser

Dipl. Shiatsu-Therapeut SGS

Raum für Körperarbeit

Sprachen

Deutsch

Methoden

Shiatsu

Symptome

Nervosität , Blockaden

DeutschShiatsuNervosität , Blockaden