Ruth Baumgartner

Dipl. Shiatsu-Therapeutin, Dipl. Berufsmasseurin

Ruth Baumgartner

Dipl. Shiatsu-Therapeutin, Dipl. Berufsmasseurin

Sprachen

Deutsch

Methoden

Shiatsu, Lomi-Lomi Massage

Symptome

Shiatsu, Lomi-Lomi MassageDeutsch