Susanna Weber

Dipl. Shiatsu-Therapeutin

Susanna Weber

Dipl. Shiatsu-Therapeutin

Sprachen

Deutsch

Methoden

Shiatsu, Moxibustion

Symptome

Schmerzen, Verdauungsbeschwerden

DeutschShiatsu, MoxibustionSchmerzen, Verdauungsbeschwerden