Ilona Satyo Pregler Reitmeier

Ilona Satyo Pregler Reitmeier

Sprachen

Deutsch, Englisch

Methoden

Reiki, Craniosacral Therapie

Symptome

Reiki, Craniosacral TherapieDeutsch, Englisch