Sylvia Bornemann

Dipl. Physiotherapeutin

Praxis für Physiotherapie

Sylvia Bornemann

Dipl. Physiotherapeutin

Praxis für Physiotherapie

Sprachen

Deutsch

Methoden

Triggerpunkttherapie, Physiotherapie

Symptome

Rehabilitation, Sportverletzungen

Triggerpunkttherapie, PhysiotherapieRehabilitation, SportverletzungenDeutsch