Walter Schär

Dipl. Shiatsu-Therapeut

Walter Schär

Dipl. Shiatsu-Therapeut

Sprachen

Deutsch

Methoden

Shiatsu, Körpertherapie

Symptome

Nervosität, Verdauungsbeschwerden

DeutschShiatsu, KörpertherapieNervosität, Verdauungsbeschwerden