Yandong Wang

Yandong Wang

Sprachen

Methoden

Moxibustion , Phytotherapie , Ohrakupunktur , Schröpfen , Tuina Massage , Akupunktur , Ernährungsberatung TCM , Elektroakupunktur , Komplementär Therapie

Symptome

Moxibustion , Phytotherapie , Ohrakupunktur , Schröpfen , Tuina Massage , Akupunktur , Ernährungsberatung TCM , Elektroakupunktur , Komplementär Therapie